Friday, January 2, 2015

Perbezaan Data dan Maklumat


.

 Perbezaan Data dan Maklumat

Ada di kalangan kita yang menyangka Data itu sama dengan Maklumat. Hakikatnya kedua-dua istilah ini berbeza maksudnya.

Data adalah fakta atau nilai sesuatu — Apabila fakta atau nilai ini diproses, ditafsir, diterjemah, digabung, disusun, distruktur dan dipersembahkan sehingga dapat difahami dan digunakan dalam membuat keputusan, maka ia dipanggil maklumat.

Sebagai contohnya, sesuatu senarai tarikh tidak memberi apa-apa makna melainkan disertai dengan tajuk bagi senarai tersebut contohnya "Senarai cuti umum bagi tahun ini".

Data dan Maklumat saling berkaitan. Data diproses menjadi maklumat untuk membuat sesuatu keputusan. Selepas itu, maklumat ini mungkin menjadi data untuk diproses bagi menghasilkan maklumat bagi membuat keputusan berikutnya.

Contohnya, jumlah pelawat sesebuah laman web boleh dijadikan sebagai penunjuk populariti laman tersebut. Jumlah ini jika dipecahkan mengikut tajuk artikel pula boleh memberitahu artikel apa yang paling popular bagi laman tersebut. 

Dalam contoh di atas, ada dua peringkat analisa berlaku di sini. Pertamanya, merumuskan samada laman web itu popular atau tidak. Keduanya, apakah artikel yang paling popular di kalangan semua artikel yang diterbitkan bagi sesebuah laman web. 


Gallery: fb.me/NotaMotivasi - Koleksi Motivasi, Kata Mutiara dan Kata Minda.