Saturday, January 3, 2015

Kitaran Pemprosesan Maklumat


.

Kitaran Pemprosesan Maklumat

Kitaran Pemprosesan Maklumat adalah satu proses berulang yang terdiri dari aktiviti input-proses-ouput. Input bermaksud aktiviti memberikan komputer data yang diperlukan untuk pemprosesan. Proses bermaksud aktiviti mengubah data menjadi maklumat. Output bermaksud mengembalikan maklumat yang terhasil kepada pengguna. Maklumat yang terhasil ini mungkin akan disimpan untuk kegunaan masa hadapan atau disebarkan kepada pengguna lain melalui rangkaian komputer.
.