Sunday, January 4, 2015

Komponen Komputer

.

Komponen Komputer

Komputer mengandungi banyak komponen elektrik, elektronik dan mekanikal yang dikenali sebagai perkakasan (English:hardware).

Komponen ini boleh dibahagikan mengikut peranan seperti:
Peranti Input
Peranti Output
Unit Sistem
Peranti Storan
Peranti Komunikasi
.

Saturday, January 3, 2015

Kitaran Pemprosesan Maklumat


.

Kitaran Pemprosesan Maklumat

Kitaran Pemprosesan Maklumat adalah satu proses berulang yang terdiri dari aktiviti input-proses-ouput. Input bermaksud aktiviti memberikan komputer data yang diperlukan untuk pemprosesan. Proses bermaksud aktiviti mengubah data menjadi maklumat. Output bermaksud mengembalikan maklumat yang terhasil kepada pengguna. Maklumat yang terhasil ini mungkin akan disimpan untuk kegunaan masa hadapan atau disebarkan kepada pengguna lain melalui rangkaian komputer.
.

Friday, January 2, 2015

Perbezaan Data dan Maklumat


.

 Perbezaan Data dan Maklumat

Ada di kalangan kita yang menyangka Data itu sama dengan Maklumat. Hakikatnya kedua-dua istilah ini berbeza maksudnya.

Data adalah fakta atau nilai sesuatu — Apabila fakta atau nilai ini diproses, ditafsir, diterjemah, digabung, disusun, distruktur dan dipersembahkan sehingga dapat difahami dan digunakan dalam membuat keputusan, maka ia dipanggil maklumat.

Sebagai contohnya, sesuatu senarai tarikh tidak memberi apa-apa makna melainkan disertai dengan tajuk bagi senarai tersebut contohnya "Senarai cuti umum bagi tahun ini".

Data dan Maklumat saling berkaitan. Data diproses menjadi maklumat untuk membuat sesuatu keputusan. Selepas itu, maklumat ini mungkin menjadi data untuk diproses bagi menghasilkan maklumat bagi membuat keputusan berikutnya.

Contohnya, jumlah pelawat sesebuah laman web boleh dijadikan sebagai penunjuk populariti laman tersebut. Jumlah ini jika dipecahkan mengikut tajuk artikel pula boleh memberitahu artikel apa yang paling popular bagi laman tersebut. 

Dalam contoh di atas, ada dua peringkat analisa berlaku di sini. Pertamanya, merumuskan samada laman web itu popular atau tidak. Keduanya, apakah artikel yang paling popular di kalangan semua artikel yang diterbitkan bagi sesebuah laman web. 


Gallery: fb.me/NotaMotivasi - Koleksi Motivasi, Kata Mutiara dan Kata Minda.

Thursday, January 1, 2015

Maksud Komputer?


.
Komputer adalah sejenis alat elektronik yang beroperasi mengikut arahan yang disimpan dalam ingatannya yang boleh menerima data lalu memproses mengikut peraturan dan kemudiannya menyimpan atau menyebarkan maklumat tadi kepada pengguna lain..